Meteoria

Map of Söderfjärden

Diskviksvägen-Loisketie-road is plowed in the winter

Vinterkarta_2012.jpg