Meteoria

Aktuellt

Meteorians sommarsäsong inleds onsdag 3 juni kl 18-20
Besökscentret Meteoria Söderfjärden siktar på att hålla allmänna öppettider under sommaren.
Våra guider kommer att vara på plats onsdagskvällar klockan 18-20 och söndagar klockan 14-20 i juni, augusti och september.
I juli har vi öppet alla dagar mellan klockan 14 och 20.

För att besökare och guider i coronatider tryggt kan kunna vistas vid Meteorian ges möjlighet till god handhygien och att hålla betryggande avstånd. Guidningarna sker i huvudsak ute, där redan nu en betydande del av utställningarna finns med skyltar, tidslinje och modeller av kratern och solsystemet. Dessutom kommer vi att erbjuda ytterligare ute-attraktioner via UpCode i besökarnas egna mobiltelefoner, då ett fiktivt ögonvittne berättar om meteoritnedslaget för över 520 milj.år sedan.
Filmavsnitt om Söderfjärdens dramatiska torrläggning kommer också att nås ute via en liknande kod. Borrkärnor och meteoriter exponeras i tre skyltfönster, m.m.

Under coronatiden är betalningen kontantlös via iZettle betalautomat och fakturering - produkterna inskränks till inträde och böcker - ingen servering.

Högst 10 personer per gång får på stipulerat avstånd i meteoritladan ta del av centrets multimedia och nedslagsanimationer.

Meteoria föreläsningar till hösten 2020.jpg


 


Nytt TV-program Egenland 2020

Söderfjärden Egenland TV-Tema&Fem W.jpg

Söderfjärdens meteoritkrater är den vackraste i Finland. Meteorian berättar om både kratern och resten av världsalltet. Varje höst samlas här tusentals tranor för att äta inför sin långa flyttning

Egenland-programmet har sänts i Yle Teema & Fem - nu ses på arenan: https://arenan.yle.fi/1-50104892

Läs om resmålet i ett nötskal:   Meteoria Söderfjärden, en meteoritkrater och tranornas paradis i Sundom

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/03/soderfjarden-sundom


Tidskriften TEKNIIKAN HISTORIA nr 1/2020 skriver om Söderfjärdens historia

Tekn.Hist. Söderfjärdenin aukeama 1-2020.jpg


Meteorians observatorium


> VISNINGAR VINTERN 2020


Biomeiler

Biomeilern efter en månad.jpg 

I början av december 2019 byggdes en så kallad biomeiler för produktion av värme för meteoritladan vid Meteoria Söderfjärden. Biomeilern innehåller en kompostblandning av färsk björkflis och obrunnen hästdynga. Då mikroorganismer – främst en mängd olika bakterier – bryter ner det organiska materialet, frigörs värme och temperaturen i komposten/biomeilern kan stiga upp över 60o C.
Biomeilern har tillkommit inom det internationella Leaderprojeket ”OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development”, där yrkeshögskolan NOVIA är lokal aktör.  Sundom bygdeförenings Meteoria-sektionen har bidragit med talkoarbetskraft.

Anläggningen vid Meteorian torde vara den enda fungerande biomeilern i Finland.

Meteorians biomeiler ger under vintern 2019-2020 basvärme för meteoritladan. Ett 3 kW vindkraftverk och 4,5 kW solpaneler producerar övrig energi, som lagras i 24 batterier, 1250 Ah/100 h/2V.

Tack vare den uppdaterade energiförsörjningen med biomeilern, nya solpaneler och batterier kan besökscentret nu under vintern inbjuda till föreläsningar och bokade gruppbesök i meteoritladan.

Under hösten 2019 har Meteorians energiproduktion uppdaterats med 12 nya solpaneler (Σ= 3,3 kWh)
och 24 nya batterier som har en lagringskapacitet som är ca 2,5 gånger större än de gamla batterierna.

Solpaneler h 2019.jpg</p

*** NYTT TRANREKORD FÖR EN DAG PÅ SÖDERFJÄRDEN 10 126 st 16.9 2019

- se trandiagram  på sidan Fågeltornet  


BOK OM SÖDERFJÄRDEN OCH HIMLAKROPPARS NEDSLAG PÅ JORDEN - FINNS PÅ SVENSKA, FINSKA ELLER ENGELSKA

Three books sve, fi, eng ALLM.jpg

Ytterligare info om boken: scrolla ner och läs på denna sida eller klicka på FLYER


SUNDOM TV:s sändningar från serien UNIKA SÖDERFJÄRDEN - ta gärna del av föreläsningarna

  UNIKA  SÖDERFJÄRDEN - föreläsningsserie i april 2019l
 Söderfjärden är en unik plats på vår jord: En urgammal, välbevarad meteoritkrater – en av endast ca 190 kända kratrar på jordklotet; en yppig åkerrundel och ett fågelparadis.

Biolog Hans Hästbackas föreläsning om FÅGELLIVET PÅ SÖDERFJÄRDEN 2.4 2019
- kan ses via denna länk -> https://stvplay.fi/forelasning-2-4-2019-unika-soderfjarden/ 

Svenska YLE:s vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund föreläste 9.4 2019 om VÅRT SOLSYSTEM FÖR NYBÖRJARE 
Marcus Rosenlund vid Metorian 9.4 2019.jpg
- föreläsningen kan ses här ->  https://stvplay.fi/forelasning-9-4-2019-unika-soderfjarden-vart-solsystem/

Meteoria-ansvarige Matts Andersén föreläste 9.4 2019 om SÖDERFJÄRDEN OCH JORDENS NEDSLAGSKRATRAR
-  kan ses här -> https://stvplay.fi/forelasning-9-4-2019-unika-soderfjarden-matts-andersen/


Deltagare på Öjberget.jpg


Söderfjärden 100-års jubileum av torrläggningens inledande.jpg

Se: Reportage i Landsbygdens folk 21.6 2019


METEORIA-ENERGY-METEORIIHI-ENERGY-METEORIA-ENERGY-METEORIIHI-ENERGY-METEORIA-ENERGY- METEORIIHI

Meteorian producerar all elektricitet med sol och vind. Energiproduktionen uppdateras kontinuerligt i samarbete med Yrkeshögskolan NOVIA. För ny energi- och utställningsteknik söker vi sponsorer. Bidrag kan betalas till
Sundom bygdeförening rf. > Bankkonto: FI38 4970 2140 7084 66


Astronomiföreningen Vasa Andromeda r.f.

https://www.ursa.fi/yhd/andromeda/

Astronomiska föreningen Andromedas visningar för allmänheten med väderreservation: kontrollera på visningsdagen via https://twitter.com/meteoria


SUNDOM BYGDEFÖRENING rf.

Matts Andersén
Meteoria-ansvarig i Sundom bygdeförening
Meteoriihen vastuuhenkilö
Responsible for the visitors centre Meteoria Söderfjärden
Norrbacken 19
65410 SUNDOM
tfn + 358 45 6324024
matts.andersen(at)sundom.fi