Meteoria

Historia

Meteoria Söderfjärden öppnades i juni 2008.

Under de tre första säsongerna blev Meteorian ett attraktivt besökscenter.

Utdrag ur "Meteorian 2008-2011 - en prisbelönt publikfavorit" ( Ladda ner hela publikationen )

Besökscentret Meteoria Söderfjärden har blivit en etablerad attraktion för besökare från när och fjärran. Meteorians uppskattade gröna koncept blev hösten 2011 belönad med ett nordiskt miljöpris – NORDENS GRÖNA BÄLTE. Ett internationellt erkännande för den bärande idén om hållbar utveckling i utställning och energiproduktion.

Centret öppnades sommaren 2008. Fram till hösten 2011 har nära 14 000 besökare räknats in på Meteorians utställning. Men hela Meteoriaområdet har haft en mångdubbel besöksskara – ca 30 000 – då man inkluderar astronomiska observatoriet och de ständigt tillgängliga attraktionerna: fågeltornet, balansbommen TellusTimeLine, ute utställningen, vindmöllan och solpanelerna. Många skolgrupper besöker under höstar och vårar utställningen. Internationella gäster syns också ofta vid Meteorian – allt från naturforskare och kongressdeltagare till turister och mediafolk. Även under 2011 gästades Meteorian av många långväga besökare. ”Extremely interesting visit” skrev en besökare från England i gästboken. Han kom i juli tillsammans med ett sjuttiotal kryssningsresenärer från England, Australien, Nya Zeeland och USA. Till årets mest exklusiva gäster hörde ett japanskt TV-team som i utställningen fann multimedian och vårt bildmaterial så proffsigt och intressant att de önskade få en del Söderfjärden bilder för sin produktion av en film om landhöjning.